»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2018, cụ thể như sau:
1. Điều kiện nộp hồ sơ:
 • Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Tích lũy đủ các học phần theo quy định của chương trình đào tạo toàn khóa học tính đến ngày 12/01/2018;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học >= 5.0;
 • Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập;
 • Hoàn thành học phí theo quy định.
2. Hồ sơ gồm có:
a. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm hoặc tải đơn tại http://www.oude.edu.vn, chuyên mục Các văn bản, biểu mẫu).
b. Văn bằng tốt nghiệp, cụ thể:
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp (đối với văn bằng 1).
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng và 01 bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng (đối với Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học).
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm Đại học (đối với Văn bằng 2).
(Ghi chú: Riêng sinh viên khóa 2012 trở về sau không cần nộp văn bằng tốt nghiệp thuộc mục này).
c. Giấy khai sinh: 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng.
d. Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và Chứng chỉ tin học trình độ A trở lên, phôi bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng.
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (Văn bằng 1, Văn bằng 2) hình thức Vừa làm vừa học: sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 (Tiếng Hoa, Pháp, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha) trình độ A trở lên: 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng.
e. 3 ảnh 3x4 cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và mã số sinh viên sau mỗi tấm hình)
f. Phiếu miễn giảm môn học (đối với sinh viên thuộc diện miễn giảm môn học từ khóa 2008 trở về trước): 01 bản photo có công chứng.
3. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ:
 • Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/1/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Tại nơi sinh viên đăng ký học.
4. Những lưu ý khác:
 • Sinh viên kiểm tra tính chính xác của các thông tin về nhân thân trên các văn bằng, chứng chỉ. Nếu có sự nhầm lẫn thì phải về nơi cấp để điều chỉnh.
 • Sinh viên các khóa 2011 trở về trước đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp thì không phải làm lại hồ sơ. Các trường hợp sinh viên chưa nộp hay nộp thiếu hồ sơ thì phải nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đầy đủ. Sinh viên xem danh sách nộp bổ sung hồ sơ tốt nghiệp trên website http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/
 • Ngày 15/1/2018, Trường sẽ niêm yết danh sách tình trạng hồ sơ nộp xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 trên website http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/. Sau ngày niêm yết danh sách, Trường sẽ tiếp nhận các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh mà sinh viên đã điều chỉnh và nộp bổ sung đến hết ngày 05/02/2018.
 • Trường hợp sinh viên không nộp hồ sơ hay nộp hồ sơ trễ theo thông báo sẽ được xét tốt nghiệp ở đợt 2 năm 2018.
 • Trường không nhận hồ sơ thiếu, đề nghị sinh viên hoàn tất hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu của Trường.
 • Trường không nhận hồ sơ tốt nghiệp qua đường bưu điện, sinh viên vui lòng liên hệ và nộp hồ sơ tại nơi đăng ký học.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này cho sinh viên và phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.