»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2020, cụ thể như sau:
1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp:
 • Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định cho mỗi ngành đào tạo tính đến ngày 17/01/2020;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học >= 5.0;
 • Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định;
 • Đạt chuẩn trình độ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định.
2. Hồ sơ tốt nghiệp gồm:
2.1. Yêu cầu chung:
a. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm hoặc tải mẫu phiếu tại http://www.oude.edu.vn, chuyên mục Các văn bản, biểu mẫu).
b. Giấy khai sinh: 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng.
c. Hình: 2 tấm 3x4 cm (hình chụp không quá 6 tháng, phía sau hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và mã số sinh viên sau mỗi tấm hình).
2.2. Riêng sinh viên từ khóa 2012 trở về trước nộp bổ sung văn bằng sau:
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc Trung học phổ thông (trường hợp tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương);
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học và Bảng điểm tốt nghiệp (trường hợp đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học).
3. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ:
 • Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/01/2020.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Tại nơi sinh viên đăng ký học.
4. Kế hoạch:
 • Ngày 03/02/2020, Trường sẽ niêm yết danh sách tình trạng hồ sơ nộp xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 trên website http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/. Sau ngày niêm yết danh sách, Trường sẽ tiếp nhận các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh mà sinh viên đã điều chỉnh và nộp bổ sung đến hết ngày 02/03/2020.
 • Ngày 03/02/2020, Trường công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trên website: http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/
 • Sau ngày công bố danh sách, Trường sẽ tiếp nhận và xử lý thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc xét và cấp bằng tốt nghiệp đến hết ngày 02/03/2020.
 • Thời gian niêm yết danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp là ngày 16/03/2020.
 • Thời gian trao bằng tốt nghiệp dự kiến vào tháng 04 năm 2020.
5. Những lưu ý quan trọng:
 • Trường hợp sinh viên nộp các chứng chỉ điều kiện Ngoại ngữ (tiếng Anh), Ngoại ngữ 2 và Tin học để được xét miễn giảm không đúng thời gian quy định theo thông báo số 1938/TB-ĐHM ngày 20 tháng 11 năm 2019 sẽ được xét tốt nghiệp vào đợt kế tiếp theo thông báo của Nhà trường.
 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có sai sót thông tin cá nhân, sinh viên phải liên hệ ngay Trung tâm Đào tạo Từ xa để kịp điều chỉnh trước khi Trường in bằng tốt nghiệp.
 • Sinh viên kiểm tra tính chính xác các thông tin về nhân thân trên các văn bằng, chứng chỉ. Nếu có sự nhầm lẫn thì phải về nơi cấp để xin quyết định điều chỉnh.
 • Sinh viên hệ chính quy hết hạn đã làm hồ sơ chuyển qua hình thức Từ xa phải nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp tại Bộ phận Tiếp sinh viên (phòng 004) của Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo thời gian quy định.
 • Sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm Đào tạo Từ xa để được giải đáp thắc mắc qua điện thoại: 18006119 bấm phím 1 hoặc email: tuvan@oude.edu.vn đến hết ngày 02/03/2020.
 • Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, các Đơn vị liên kết tiếp nhận ý kiến của sinh viên và phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa đến hết ngày 02/03/2020.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này cho sinh viên và phối hợp thực hiện.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.