»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường) thông báo về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:
1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp:
 • Sinh viên được xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định cho mỗi ngành đào tạo cho toàn khóa học tính đến ngày 31/5/2018;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học >= 5.0;
 • Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;
 • Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định;
 • Đạt chuẩn trình độ Ngoại ngữ và Tin học theo quy định
2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:
a. Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm hoặc tải đơn tại http://www.oude.edu.vn, chuyên mục Các văn bản, biểu mẫu).
b. Văn bằng, chứng chỉ, cụ thể:
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Bổ túc Trung học phổ thông (đối với văn bằng 1);
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Cao đẳng và 01 bảng điểm tốt nghiệp Cao đẳng (đối với Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học);
+ 02 bản sao hoặc bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm Đại học (đối với Văn bằng 2);
+ 01 bản sao Chứng chỉ Tin học (có công chứng);
+ 01 bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ (có công chứng);
+ 01 bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ 2 (có công chứng) đối với ngành Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại hình thức Vừa làm vừa học.
Ghi chú: Sinh viên khóa 2012 trở về sau không cần nộp văn bằng tốt nghiệp khi xét tốt nghiệp.
c. Giấy khai sinh: 01 bản sao hoặc bản photo có công chứng.
d. Hình: 4 tấm 3x4 cm (hình chụp không quá 6 tháng, phía sau hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và mã số sinh viên sau mỗi tấm hình).
3. Thời gian – địa điểm nộp hồ sơ: 
 • Thời gian nộp: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/6/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Tại nơi sinh viên đăng ký học.
4. Kế hoạch:
 • Ngày 18/6/2018, Trường sẽ niêm yết danh sách tình trạng hồ sơ nộp xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 trên website http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/. Sau ngày niêm yết danh sách, Trường sẽ tiếp nhận các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh mà sinh viên đã điều chỉnh và nộp bổ sung đến hết ngày 20/07/2018. 
 • Ngày 18/6/2018, Trường công bố danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trên website http://www.oude.edu.vn/student/thông-tin-tốt-nghiệp-21/.
 • Sau ngày công bố danh sách, Trường sẽ tiếp nhận và xử lý thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc xét và cấp bằng tốt nghiệp đến hết ngày 20/7/2018. 
 • Thời gian niêm yết danh sách chính thức sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp là ngày 27/7/2018.
 • Thời gian trao bằng tốt nghiệp dự kiến vào tháng 8 năm 2018.
5. Những lưu ý quan trọng:
 • Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, nếu có sai sót sinh viên phải liên hệ Trung tâm Đào tạo Từ xa để kịp điều chỉnh.
 • Sinh viên kiểm tra tính chính xác các thông tin về nhân thân trên các văn bằng, chứng chỉ. Nếu có sự nhầm lẫn thì phải về nơi cấp để xin quyết định điều chỉnh.
 • Sinh viên hệ chính quy hết hạn đã chuyển qua hình thức Từ xa phải nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp tại Bộ phận Tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (Phòng 004) – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh theo thời gian quy định.
 • Sinh viên có thể liên hệ với Trung tâm Đào tạo Từ xa để được giải đáp thắc mắc qua điện thoại: 18006119 bấm phím 1 hoặc email: tuvan@oude.edu.vn đến hết ngày 20/7/2018.
 • Nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên, các Đơn vị liên kết tiếp nhận ý kiến của sinh viên và phản hồi về Trung tâm Đào tạo Từ xa đến hết ngày 20/07/2018. 
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị các Đơn vị liên kết triển khai nội dung thông báo này cho sinh viên và phối hợp thực hiện.