»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC


THỜI KHÓA BIỂU HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian học và thi từ 27/11/2017 đến tháng 04/2018)
 
A. CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2/2013 – Học kỳ 12 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2014 – Học kỳ 10 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2015 – Học kỳ 7 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 2 (Click xem)
6. Các lớp văn bằng 1 – Khóa 4/2017 – Học kỳ 1 (Click xem)
 
B. CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2015 – Học kỳ 7 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 2/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 2 (Click xem)
6. Các lớp văn bằng 2 – Khóa 4/2017 – Học kỳ 1 (Click xem)
 
C. CÁC LỚP LIÊN THÔNG – HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp liên thông – Khóa 2015 – Học kỳ 7 (Click xem)
2.
Các lớp liên thông – Khóa 2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
3. Các lớp liên thông – Khóa 4/2017 – Học kỳ 1 (Click xem)
 
Lưu ý:
-Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng thông tin http://dkmh.oude.edu.vn.
-Sau khi sinh viên nộp học phí, nhà trường sẽ gởi học liệu đến tận nhà (theo địa chỉ mà sinh viên đã đăng ký.
-SV nộp học phí trước ngày 27/11/2017 để có tên trong danh sách lớp, và khi tham gia học tập SV sẽ được GV cho bài tập làm trên lớp và cho điểm kiểm tra giữa học kỳ.Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 26/01/2018.
-Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 004 trước ngày thi 14 ngày.
-Sinh viên đăng ký trả nợ các môn thực tập ngành XHH, CTXH, Thực tập tốt nghiệp XHH, CTXH đến phòng 004 (97 Võ Văn Tần) đăng ký số điện thoại, email để được GV liên lạc hướng dẫn làm thực tập. Sinh viên đăng ký làm thực tập lần đầu đăng ký tại lớp học.
-Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3.
-Giờ hướng dẫn: buổi tối từ 17h30 -> 22h
-Thông tin liên hệ:
* Thầy Dương Văn Nhường (quản lý khu vực Tp. Hồ Chí Minh) số điện thoại: 39.308.466
* Hoặc gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1800 6119, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn