»Sinh viên hiện tại »Hình thức Đào tạo từ xa tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2016-2017 – Hình thức Đào tạo từ xa

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2016-2017 – Hình thức Đào tạo từ xa


HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2016-2017
(Thời gian học và thi từ tháng 04/2017 đến tháng 07/2017)
  1. CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 1 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2016 – Học kỳ 2 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2016 – Học kỳ 3 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2016 – Học kỳ 4 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2015 – Học kỳ 5 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2015 – Học kỳ 6 (Click xem)
7.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2015 – Học kỳ 7 (Click xem)
8.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 9/2014 – Học kỳ 8 (Click xem)
9.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2014 – Học kỳ 9 (Click xem)
 
  1. CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 1 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2016 – Học kỳ 2 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 7/2016 – Học kỳ 3 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2016 – Học kỳ 4 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2015 – Học kỳ 5 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 7/2015 – Học kỳ 6 (Click xem)
7.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2015 – Học kỳ 7 (Click xem)
8.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 9/2014 – Học kỳ 8 (Click xem)
9.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2014 – Học kỳ 9 (Click xem)
 
  1. CÁC LỚP LIÊN THÔNG – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2017 – Học kỳ 1 (Click xem)
2.
Các lớp liên thông – Khóa 11/2016 – Học kỳ 2 (Click xem)
3.
Các lớp liên thông – Khóa 7/2016 – Học kỳ 3 (Click xem)
4.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2016 – Học kỳ 4 (Click xem)
5.
Các lớp liên thông – Khóa 11/2015 – Học kỳ 5 (Click xem)
6.
Các lớp liên thông – Khóa 7/2015 – Học kỳ 6 (Click xem)
7.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2015 – Học kỳ 7 (Click xem)
8.
Các lớp liên thông – Khóa 9/2014 – Học kỳ 8 (Click xem)
9.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2014 – Học kỳ 9 (Click xem)
 
Lưu ý:
  • Đăng ký môn học tại P. 005, nhận học liệu tại THƯ QUÁN (tầng trệt), nộp học phí tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank - 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM.
  • SV nộp học phí trước ngày 20/03/2017 để có tên trong danh sách lớp, và khi tham gia học tập SV sẽ được GV cho bài tập làm trên lớp và cho điểm thưởng (tối đa cho 2 điểm, đây là điểm cộng thêm vào điểm kiểm tra hết môn để tính ra điểm của môn học).Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 20/06/2017.
  • Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 005 trước ngày thi 14 ngày.
  • Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc Số 2 Mai Thị Lựu, Q.1.
  • Giờ hướng dẫn: buổi sáng từ 7h30 -> 11h00, chiều từ 13h30 -> 17h00.
  • Thông tin liên hệ: Gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1900 6493, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn