»Sinh viên hiện tại »Hình thức Đào tạo từ xa tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA


THỜI KHÓA BIỂU HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian học và thi từ tháng 04/2018 đến tháng 07/2018)
 
A.           CÁC LỚP VĂN BẰNG 1 – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2017 – Học kỳ 2 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2016 – Học kỳ 5 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2016 – Học kỳ 7 (Click xem)
7.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 11/2015 – Học kỳ 8 (Click xem)
8.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 7/2015 – Học kỳ 9 (Click xem)
9.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2015 – Học kỳ 10 (Click xem)
10.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 9/2014 – Học kỳ 11 (Click xem)
11.
Các lớp văn bằng 1 – Khóa 3/2014 – Học kỳ 12 (Click xem)
 
B. CÁC LỚP VĂN BẰNG 2 – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2017 – Học kỳ 2 (Click xem)
2.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 7/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
3.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
4.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2016 – Học kỳ 5 (Click xem)
5.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 7/2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
6.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 3/2016 – Học kỳ 7 (Click xem)
7.
Các lớp văn bằng 2 – Khóa 11/2015 – Học kỳ 8 (Click xem)
 
C. CÁC LỚP LIÊN THÔNG – HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
TT
TÊN LỚP
1.
Các lớp liên thông – Khóa 7/2017 – Học kỳ 3 (Click xem)
2.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2017 – Học kỳ 4 (Click xem)
3.
Các lớp liên thông – Khóa 11/2016 – Học kỳ 5 (Click xem)
4.
Các lớp liên thông – Khóa 7/2016 – Học kỳ 6 (Click xem)
5.
Các lớp liên thông – Khóa 3/2016 – Học kỳ 7 (Click xem)
6.
Các lớp liên thông – Khóa 11/2015 – Học kỳ 8 (Click xem)
 
Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng thông tin http://dkmh.oude.edu.vn.
- Sinh viên phải hoàn thành học phí trước ngày học của môn học đầu tiên 10 ngày để nhận học liệu.
- Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 05/06/2018.
- Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 004, 97 Võ Văn Tần trước ngày thi 14 ngày.
Sinh viên đăng ký các môn thực tập ngành XHH, CTXH, Thực tập tốt nghiệp các ngành XHH, CTXH, Kế toán, TCNH ... cần đăng ký số điện thoại, địa chỉ email của mình vào danh sách và nộp cho Giảng viên vào ngày hướng dẫn môn học tại lớp, để Giảng viên gởi thông tin cho sinh viên qua email hoặc trao đổi qua số điện thoại.
-Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc Số 2, Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1.
· Giờ hướng dẫn: buổi sáng từ 7h30 -> 11h00, chiều từ 13h30 -> 17h00.
· Thông tin liên hệ: Gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1800 6119, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn