»Sinh viên hiện tại »Hình thức Đào tạo từ xa tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2018-2019 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2018-2019 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA


THỜI KHÓA BIỂU HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA
HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC: 2018-2019
(Thời gian học và thi từ 06/04/2019 đến ngày 28/07/2019)
 
TT
TÊN KHÓA & TÊN LỚP
1.
Khóa 11/2018 – Học kỳ 2 - TX1 (Click xem) – TX2 (Click xem)
2. 
Khóa 7/2018 – Học kỳ 3 - TX1 (Click xem) – TX2 (Click xem)
3.
Khóa 11/2017 – Học kỳ 5 - TX1 (Click xem) – TX2 (Click xem)
4.
Khóa 7/2017 – Học kỳ 6  - TX1 (Click xem) – TX2 (Click xem) – TX5 (Click xem)
5.
Khóa 3/2017 – Học kỳ 7 - TX1 (Click xem) – TX2 (Click xem) – TX5 (Click xem)
6.
Khóa 11/2016 – Học kỳ 8 - TX1 (Click xem)
7.
Khóa 7/2016 – Học kỳ 9 - TX1 (Click xem)                             
8.
Khóa 3/2016 – Học kỳ 10 - TX1 (Click xem)
9.
Khóa 11/2015 – Học kỳ 11 - TX1 (Click xem)
10.
Khóa 7/2015 – Học kỳ 12 - TX1 (Click xem)
11.
Khóa 3/2015 – Học kỳ 13 - TX1 (Click xem)
12. Khóa 3/2019 – Học kỳ 1 - TX1 (Click xem) – TX2 (Click xem)
 
Lưu ý:
· Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng thông tin http://dkmh.oude.edu.vn.
· Nhà trường sẽ gởi học liệu đến địa chỉ mà sinh viên đã đăng ký nhận sau khi sinh viên nộp học phí.
· Sinh viên phải đăng ký môn học trước ngày 31/03/2019 để có danh sách lớp cho Giảng viên giảng dạy cho bài tập kiểm tra và cho điểm đánh giá quá trình học tập (30%)
- Thời hạn đóng học phí để có tên trong danh sách thi kết thúc vào ngày 25/05/2019.
· Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 004 trước ngày thi 14 ngày.
-Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc số 2, Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1..
· Giờ hướng dẫn: buổi sáng từ 7h30 -> 11h00, chiều từ 13h30 -> 17h00.
· Thông tin liên hệ: Gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1800 6119, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn