»Sinh viên hiện tại »Hình thức Vừa làm vừa học tại
Tp.HCM
»THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC


THỜI KHÓA BIỂU HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
HỌC KỲ 3 – NĂM HỌC: 2017-2018
(Thời gian học và thi từ 30/7/2018 đến tháng 25/11/2018)
 
TT
TÊN KHÓA & TÊN LỚP
1.
Khóa 2014 – Học kỳ 12 – VLVH3 (Click xem)
2.
Khóa 2015 – Học kỳ 9 – VLVH3 (Click xem)
3.
Khóa 2016 – Học kỳ 8 – VLVH3 (Click xem) – VLVH4 (Click xem) – VLVH9 (Click xem)
4.
Khóa 1/2017 – Học kỳ 6 – VLVH4 (Click xem)
5.
Khóa 2/2017 – Học kỳ 5 – VLVH4 (Click xem)
6.
Khóa 3/2017 – Học kỳ 4 – VLVH3 (Click xem) – VLVH4 (Click xem)
7.
Khóa 4/2017 – Học kỳ 3 – VLVH3 (Click xem) – VLVH4 (Click xem) – VLVH9 (Click xem)
8.
Khóa 1/2018 – Học kỳ 2 – VLVH3 (Click xem) – VLVH4 (Click xem)
9.
Khóa 2/2018 – Học kỳ 1 – VLVH3 (Click xem) – VLVH4 (Click xem) – VLVH9 (Click xem)
 
Lưu ý:
· Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng thông tin http://dkmh.oude.edu.vn.
· Nhà trường sẽ gởi học liệu đến địa chỉ mà sinh viên đã đăng ký nhận sau khi sinh viên nộp học phí.
· Sinh viên phải đăng ký môn học trước ngày 24/07/2018 để có danh sách lớp cho Giảng viên giảng dạy cho bài tập kiểm tra và cho điểm đánh giá quá trình học tập (30%) - Đợt 1 (cho những môn học bắt đầu sau ngày 24/07/2018), và đăng ký môn học trước ngày 03/09/2018 để có danh sách lớp cho Giảng viên giảng dạy cho bài tập kiểm tra và cho điểm đánh giá quá trình học tập (30%) - Đợt 2 (cho những môn học bắt đầu sau ngày 03/09/2018) .
- Thời hạn cuối đóng học phí để có tên trong danh sách thi là ngày 02/10/2018.
· Đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ môn học tại P. 004 trước ngày thi 14 ngày.
-Địa điểm học và thi: 371, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp hoặc số 2, Mai Thị Lựu, P.Đakao, Q.1..
· Giờ hướng dẫn: buổi sáng từ 7h30 -> 11h00, chiều từ 13h30 -> 17h00.
· Thông tin liên hệ: Gọi điện thoại cho Tổng đài tư vấn 1800 6119, hoặc gởi email đến địa chỉ:  tuvan@oude.edu.vn