»Sinh viên hiện tại »Thông báo »Về việc ngưng việc đăng ký môn học trực tuyến định kỳ để xử lý kết quả đăng ký của sinh viên

Về việc ngưng việc đăng ký môn học trực tuyến định kỳ để xử lý kết quả đăng ký của sinh viên


Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các anh/chị sinh viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học về thời gian ngưng định kỳ của hệ thống đăng ký môn học trực tuyến để xử lý kết quả đăng ký của sinh viên. Cụ thể như sau:
Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đăng ký môn học đến ngày 21/05/2017, Nhà Trường sẽ ngưng việc đăng ký môn học trực tuyến vào ngày thứ Hai hằng tuần, để xử lý kết quả đăng ký của sinh viên. Hệ thống sẽ hoạt động bình thường vào ngày thứ Ba đến Chủ Nhật hằng tuần.
Trân trọng kính chào.