»Sinh viên hiện tại »Vấn đề nổi bật

Vấn đề nổi bật

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

Anh chị mở File Excel, lưu ý mỗi sheet là thời khóa biểu của một lớp học
Lưu ý: Các môn học trước đây được bố trí tại 97 Võ Văn Tần, nay chuyển về học tại số 2, Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1 (ngày học, ca thi, ngày thi không thay đổi)
Anh chị nên thường xuyên xem lại Thời khóa biểu để cập nhật thông tin thay đổi về lịch học, lịch thi.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC: 2017-2018 - HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA

Anh chị mở File Excel, lưu ý mỗi sheet là thời khóa biểu của một lớp học
Lưu ý: Các môn học trước đây được bố trí tại 97 Võ Văn Tần, nay chuyển về học tại số 2, Mai Thị Lựu, P.ĐaKao, Q.1 (ngày học, ca thi, ngày thi không thay đổi)
Anh chị nên thường xuyên xem lại Thời khóa biểu để cập nhật thông tin thay đổi về lịch học, lịch thi.